Skatalogowanie krajowych zasobów obiektów budowlanych w celu poprawy bezpiecznego użytkowania i zarządzania nimi.